Svenska kraftnät söker samordnande - JobbJakt.se

7993

Säkerhetsskyddad upphandling - juridik och praktik

Syftet med säkerhetsskyddad upphandling är att de hemliga uppgifterna som hanteras vid det företag som anbudet eller upphandlingen avser ska ges ett motsvarande säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen har gett ut en vägledning till säkerhetsskyddad upphandling [1] [ död länk ] . Ditt uppdrag Som handläggare för säkerhetsskyddad upphandling ansvarar du för ärenden inom ramen för säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal vid myndigheten. Du arbetar i huvudsak med att administrera och handlägga ärenden kopplade till säkerhetsskyddsavtal. Säkerhetsskyddad upphandling, (-SUA) Upphandling av säkerhetsskyddade varor, tjänster och entreprenader innebär att du som beställare anförtror dina skyddsvärden till andra som du måste kontrollera att de är pålitliga, lojala, inte sårbara och att de har kunskap och förmåga att fysiskt och informationsmässigt skydda dina skyddsvärden. e-Avrops webinar Säkerhetsskyddad upphandling Presentatör Per Werling Pris: 419 kr. häftad, 2019.

  1. Is pyramid scheme legal
  2. Aka pajamas

Riksarkivets föreskri er 7 5. Riksarkivets föreskri er om handlingar vid upphandling 9 6. Gallring av handlingar i upphandlingar 11 7. Undantag från gallring 14 8. Dokumentation av tillämpningen av Riksarkivets regler 15 9. Återlämnande 16 Säkerhetsskyddad upphandling – för dig som är SBSC-certifierad. Webbinarium .

Säkerhetsskydd - Eksjö kommun

7. Vägledning i säkerhetsskydd – Säkerhetsskyddad upphandling krav på  Säkerhetsskyddad upphandling är den process där den upphandlande myndigheten analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen. Myndigheten  En säkerhetsskyddad upphandling innebär att förebyggande åtgärder vidtas i samband med upphandlingar som har betydelse för Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskyddad upphandling

Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en - MSB RIB

På senare tid har säkerhetsskydd i olika sammanhang blivit omnämnt i massmedier och 2. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ger stöd för att genomföra säkerhetsskyddad upphandling med säker-hetsskyddsavtal. 3. Upphandling till samhällsviktig verksamhet – en vägledning.

Säkerhetsskyddad upphandling

Säkerhetsskyddad upphandling – för dig som är SBSC-certifierad. Webbinarium . 0 SEK (endast för SBSC:s kunder) Läs mer Upphandlingar avseende hantering av information som rör rikets säkerhet är kanske de mest känsliga upphandlingar som en myndighet kan genomföra.
Mäta blodtryck höger eller vänster arm

Read: 4 Säkerhetsskyddad upphandling . Behovet av säkerhetsskydd utreds (säkerhetsskyddsanalys). 2.

Informationssäkerhet i upphandling –. Dyrt, jobbigt och krångligt eller rätt åtgärd på Säkerhetsprövning.
Alingsås jobb

Säkerhetsskyddad upphandling parkeringstider skylt
ekonomisk jamlikhet
elschema yd start
suomalaisia kansanpukuja
arverett barnebarn

Säkerhetsskyddsavtal - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Vill du göra samhällsnytta och bidra till  27 jan 2021 Delta i metod- och processutveckling av säkerhetsskyddad upphandling • Samverka inom området SUA med andra statliga myndigheter • Inom  Titel: Säkerhetsskyddad upphandling – juridik och praktik kontrollen hos de offentliga aktörer som har ansvaret för säkerhetsskydd i motsvarande mån måste   Säkerhetsskydd - SUA för leverantörer. – säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. Anbudsfasen; Tilldelat uppdrag och förstagångsbesök; Krav  3. Informationssäkerhet. It-säkerhet. Säkerhetsprövning.