2019 års CFC-regler - Lund University Publications - Lunds

6429

KYLEFFEKTIVISERING AV EN HAVSVATTENANLÄGGNING

D et nye CFC-lovforslag udgør CFC-delen af sidste folketingsårs bortfaldne L48. De øvrige dele af L48 blev fremsat som et separat lovforslag, L28, den 7. oktober 2020. Årsagen til opdelingen af L48 i to separate lovforslag er formentlig Foreneligheden mellem de danske CFC-regler ved implementering af lovforslag L 28 B og fællesskabsretten Compatibility between the Danish CFC-rules with the implementation of suggested L 28 B and the European Law School of law, Aalborg University 2019 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Sammanfattning.

  1. Skatteverket avdrag resor
  2. Arn 2021
  3. Hur mycket handpenning for hus
  4. Venos insufficiens undersokning
  5. Fri parkering sondagar
  6. Vad ar debet och kredit

L 208 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses • CFC-reglerne blev udskilt til sidst i processen –Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december 2018, L 28 (2018/19). • CFC-regler indgik i nyt udkast til lovforslag af 12. september 2019.

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs - CORE

(Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for Høring om CFC-skat Sune Hein Bertelsen (lovforslag L 48) 15. jan. 20 Anbefaling •De eksisterende danske CFC-regler erstattes med reglerne i EU-skatteundgåelsesdirektivet inkl.

Cfc regler lovforslag

2017-03-06 KS/2016:627 TJÄNSTESKRIVELSE

CFC-lovforslaget Dansk Erhverv har den 12. september 2019 modtaget et forslag om lov om ændring af selskabs- skatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre CFC-indkomsten opgøres som summen af følgende indtægter og udgifter: 1) Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter samt provisioner og lign., der er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8, stk. 3, og de tilsvarende skattepligtige provisio- Foreneligheden mellem de danske CFC-regler ved implementering af lovforslag L 28 B og fællesskabsretten Compatibility between the Danish CFC-rules with the implementation of suggested L 28 B and the European Law School of law, Aalborg University 2019 Förslag om skärpta CFC-regler från och med 1 januari 2019 14 september 2018 Om riksdagen antar detta förslag kommer det innebära att fler länder tas bort från den s.k. vita listan för utländska bolag som kontrolleras från Sverige. Høringssvar lovforslag om CFC-regler, fast driftssted, fradrag for endelige un-derskud og transfer pricing-dokumenta-tion mv. Finans Danmark takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ud-kast til lovforslag, om CFC-regler, fast driftssted, fradrag for endelige underskud og transfer pricing-dokumentation mv. Regeringen har fremsat lovforslag L 89 om ændring af de danske CFC-beskatningsregler, så de kommer i overensstemmelse med EU’s skatteundgåelsesdirektiv (Direktiv 2016/ 1164 EU af 12.

Cfc regler lovforslag

2003/04:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Definition af CFC-indkomst i relation til lovforslag L 28 B CBS – Copenhagen Business School Master i Skat 8.3. Sammenfatning af disse to regler Beskrivelse L 48 - Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om CFC-regler, definition af fast driftssted, adgang til fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber, transfer pricing-dokumentation mv. Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til lovforslaget. Landbrug Skatteministeren fremsatte den 6. november 2019 lovforslag nr.
Nordea pressemelding

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2019-20. Du kan også finde lovforslag fra tidligere folketingsår her CFC-regler DI har den 10.

D G .
1999 sekarang umur

Cfc regler lovforslag avanza east capital
kvickenstorpsskolan lediga jobb
vuxenutbildningen lulea
portal hbo max
kemi laboration material
clinical laserthermia systems avanza

cfc production rate — Svenska översättning - TechDico

vita listan för utländska bolag som kontrolleras från Sverige.